محققان به منابع جدید پروتئین برای جوجه های گوشتی دست یافته اند ولی به پشتیبانی از کل زنجیره تامین نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه بوده و هم بعنوان یک منبع پایدار می تواند در دسترس باشد.

9 ماه 2 هفته قبل

گزارش ذخایر غلات توسط USDA در تاریخ 31 مارس منتشر شد. این گزارش سه ماهه در مورد ذخایر دانه ای فعلی و همچنین برآوردی مبتنی بر نظرسنجی از اهداف کاشت 2021 می باشد. در حالی که از ماه اوت سال گذشته قیمت ذرت بیش از 70 درصد افزایش یافت ، قیمت سویا نیز در محدوده سودآوری برای کشاورزان قرار دارد.

 

کاهش احتمالی دانه سویای ایالات متحده در تابستان

9 ماه 3 هفته قبل

برگرفته از کتاب منتشر شده توسط سازمان خواربار جهانی FAO:

نگارنده: دکتر حمیدرضا مشفقی – مدیر دپارتمان تکنولوژی و کیفیت اتحادیه کارخانجات خوراک

نقش اتحادیه های سراسری صنایع خوراک دام کشور ها و چگونگی تاسیس انها

تقریبا تمام کشور هایی که صنعت خوراک دام در آنها گسترش یافته باشد، اتحادیه های خوراک دام با همت کارخانجات و دست اندر کاران صنعت شکل گرفته اند. این اتحادیه ها در مرتفع کردن مشکلات عمومی صنعت و همچنین تعاملات با دولتها نقش قابل توجهی بازی می‌کنند.

10 ماه 2 هفته قبل

صفحه‌ها