۱- پررنگ کردن نقش کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در تولید ناخالص ملی، اشتغال‌زایی و نقش آن در درآمد ملی.

۲- ارتقای دانش فنی و عملی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

۳- بالا بردن استانداردهای بهداشتی تولید خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

۴- نظارت بر توزیع مناسب و عادلانه نهاده‌های دامی به کارخانجات

۵- تعامل با سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در خصوص تبیین راهبردهای مناسب صنعت خوراک کشور

۶- هم‌اندیشی با دست‌اندرکاران و کارشناسان صنعت خوراک به منظور ارتقای پتانسیل‌های اجرایی و فنی کارشناسان صنعت خوراک

۷- تدوین دستورالعمل‌ها و پرتکل‌های مربوط به صنعت خوراک

۸- هماهنگی و ایجاد خط مشی مشترک با فعالان صنعت خوراک

۹- نظارت بر قیمت‌های بازار و ایجاد تعادل و توازن در قیمت‌های پیشنهادی

۱۰- تعامل با تشکل‌های بین‌المللی صنعت خوراک در سراسر دنیا

۱۱- دعوت از کارشناسان مطرح بین‌المللی جهت بالا بردن دانش صنعت خوراک کشور

۱۲- برگزاری کارگاه‌های علمی و سمینارهای کاربردی برای ارتقای دانش کارشناسان صنعت خوراک کشور

۱۳- برگزاری نشست‌های مشترک بین سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی با اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه به منظور ایجاد تعامل در این خصوص

۱۴- توزیع مناسب و عادلانه نهاده‌های دامی در سطح کشور به منظور نیل به اهداف توسعه ملی

۱۵- بررسی مشکلات و مسائل مربوط به اعضای تولیدکننده