حسین کیهانی

(رییس هیأت‌مدیره)

• مدیرعامل تعاونی  تعاونی تولید و کشاورزی تأمین نیاز تولید کنندگان خوراک دام ، طیور و آبزیان و مکمل سازان استان مازندران

• آخرین مدرک تحصیلی: دکترای علوم طیور

 

• سوابق کاری:

-  کارشناس تحقیقاتی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و اموردام استان کرمان

- مسوول ایستگاه تحقیقاتی مرکزتحقیقات منابع طبیعی و اموردام استان کرمان

- رئیس اداره خرید اداره کل پشتیبانی امور دام استان مازندران

- سرپرست اداره ذخیره سازی اداره کل پشتیبانی امور دام استان مازندران

- مدیرعامل شرکت تعاونی تامین نیاز کارخانجات خوراک دام ،طیور،آبزیان و مکمل سازان استان مازندران

- عضو هیات مدیره شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دام کشور

- عضو و رئیس هیات مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام کشور

عضو هیات رئیسه  مجمع تشکل های صنعت طیور استان مازندران

- عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان مازندران

- رئیس کارگروه توسعه کمی و کیفی صنعت خوراک دام ،طیوروآبزیان کمیسیون مشورتی امورکشاورزی،آب و منابع طبیعی اتاق

بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی مازندران

  
 

حبیب اله سماوات 

(نایب رییس هیأت‌مدیره)

• مدیرعامل تعاونی سراسری تولید کنندگان خوراک دام و طیور (استان تهران)

• آخرین مدرک تحصیلی:

 

• سوابق کاری:

-

  

 

رضا افتخارالدین

(عضو هیأت‌مدیره)

• مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان استان گلستان

• آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت (DBA)

 

• سوابق کاری:

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور کشور 

- نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی کارخانجات خوراک دام و طیور استان گلستان 

- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت کارخانجات خوراک دام و طیور گرگان و دشت 

- عضو هیئت مدیره زنجیره تولید گوشت مرغ گرگان و دشت 

- رئیس هیئت مدیره شرکت کشتارگاه صنعتی طیور گلستان 

- عضو هیئت مدیره شرکت فدکیار گرگان 

- عضو هیئت مدیره شرکت کیمیاپروران گلستان 

- عضو کمیته کمی و کیفی خوراک دام، طیور و آبزیان استان گلستان   

- عضو هیئت مدیره و هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت استان گلستان 

- عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گلستان   

- رئیس هیئت مدیره شرکت افتخار آسانبر گلستان 

  
 

سیدحسن مهدی

(عضو هیأت‌مدیره)

• رئیس هیات مدیره شرکت هماهنگی تولیدکنندگان خوراک دام ، طیور ، آبزیان و مکمل سازان استان کرمان

• آخرین مدرک تحصیلی:

 

• سوابق کاری:

-

  
 

محمد رحیم افسری

(عضو هیأت‌مدیره)

• مدیرعامل  شرکت تعاونی تأمین نیاز و هماهنگی تولید کنندگان خوراک دام و طیور و آبزیان استان فارس

• آخرین مدرک تحصیلی:

 

• سوابق کاری:

-

  

مجید جعفری

(مدیرعامل)

• آخرین مدرک تحصیلی: کارشناس عمران

 

• سوابق کاری:

- مدیر عامل و فروش در بخش ابزار دقیق از سال ۱۳۶۴ الی ۱۳۸۰

- مدیر فروش و بازرگانی در صنعت تجهیزات مرغداری از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۷

- مدیرعامل اتحادیه کارخانجات از سال ۱۳۹۸ تا کنون 

  

مهدی مسعودی

(قائم مقام مدیر عامل)

• آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام و طیور

 

• سوابق کاری:

- عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران

- پایه گذار شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل

- بنیانگذار همایش و نمایشگاه خوراک دام، طیور و آبزیان Iran Feed Expo

- مجری و بنیانگذار نمایشگاه های «فارماکوپه دامپزشکی» و «گوسفند و بز» ایران

- عضو هیات مدیره انجمن مطبوعات تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی

- صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریات دنیای کشت و صنعت، دنیای کشاورزی، دامپزشکی نوین، کشاورزی ایرانی

- صاحب امتیاز پایگاه خبری کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا)

  
 

اصغر نیک کار اصفهانی

(مشاور هیات مدیره)

• آخرین مدرک تحصیلی:

 • سوابق کاری: