مشتری

مرغدار و دامدار و آبزی پرور، مهم‌ترین صاحب حق در کسب‏ وکار ما هستند. هدف همه همکاران، تأمین رضایت و حقوق مشتریان است. با پای‏بندی به مسئولیت‏های اخلاقی سازمان، نسبت به رعایت همه حقوق مادی و معنوی آنان در همه شئون حرفه‌ای، هم‏ سوگند می‏ شویم.

 

خط مشی اخلاقی اتحادیه در قبال مشتریان و مصرف‏ کنندگان

 1. احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتری، در هر شرایطی سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
 2. اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل و ارائه مشاوره مؤثر و آموزش لازم، پاسخ ما به حق اطلاع‌یابی مشتریان و مصرف‏ کنندگان است.
 3. سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات و تحویل کالا، وجهه همت اتحادیه است.
 4. حفظ حریم شخصی و اسرار مشتری و رازداری، خط‌ مشی حرفه‌ای ما است.
 5. انتقاد، حق مشتری و مصرف‏ کننده است. پاسخگویی، نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد سازمان، مرام ما است.
 6. رعایت انصاف در عقد قرارداد و دوری از هرگونه دادوستد ناروا[۱] را شرط کسب‏ وکار اخلاقی می‌دانیم.
 7. پای‏بندی به تعهدات، به‏ ویژه در قیمت، تحویل به‏ موقع و بی عیب و نقص کالا و خدمات، خصلت سازمانی ما است.
 8. دیدگاه مشتری و مصرف‏ کننده را ارج می‏ نهیم و با تنوع در کالا و ارائه خدمات و با انعطاف‌پذیری و استقبال از نیاز و سلیقه آنان، بر حق انتخاب مشتریان تأکید می‏کنیم.
 9. ارائه خدمات پیش از فروش تا پس از فروش، همراه با رعایت استانداردهای کیفیت را فراتر از وظیفه حرفه‌ای، تعهد اخلاقی نیز می‌دانیم.
 10. مواجهه صادقانه، عادلانه، صریح و اجتناب از هرگونه فریب، مرام اتحادیه است.

[۱]. مانند گران‏ فروشی، کم‏ فروشی، تدلیس، غبن و غش.

 

کارکنان

اعضای اتحادیه، پیوستگی معنوی دارند. رعایت حقوق همه کسانی که با ما همکاری می‌کنند، صرف نظر از نحوه ارتباط سازمانی و جایگاه حرفه‌ایشان، اصل راهبردی در نظام اخلاقی اتحادیهست.
 

خط مشی اخلاقی اتحادیه در قبال منابع انسانی

 1. حسن سلوک و حفظ احترام اصیل و کرامت انسانی همکاران، در هر شرایط کاری، اصل حاکم بر همه رفتارها و مقررات است. محیط کسب‏ وکار را به گونه‌ای مدیریت می‌کنیم تا احساس ارزشمندی، هدیه همیشگی سازمان به همکاران باشد.
 2. پای‏بندی به انصاف و عدالت توزیعی و رویه‏ ای در همه شئون حرفه‌ای و پرهیز از هرگونه تبعیض در مواجهه با همه منابع انسانی را موجب خشنودی پروردگار جهانیان می‌دانیم و به منزله وظیفه الهی در تصمیم‏ گیری‏ ها، مقررات، اعطای فرصت‏ه ا و نظام‏ های حرفه‌ای بر رعایت عدالت تأکید می‏ کنیم.
 3. اطلاع‏ یابی نسبت به هر آنچه با حقوق مادی و معنوی همکاران در ارتباط است، حق منابع انسانی است و اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل، وظیفه اخلاقی سازمان است.
 4. منابع انسانی، منافع و اسرار آنان، امانت الهی نزد سازمان هستند و امانت داری و رازداری، وظیفه اخلاقی ما است.
 5. پیشرفت علمی و ارتقای حرفه‌ای، حق منابع انسانی است. با ایجاد فرصت‏ های برابر آموزشی، راه را برای ارتقاء شغلی همه همکاران، فراهم می‏آوریم. در اتحادیه راه پیشرفت بر کسی بسته نیست.
 6. حمایت از امنیت شغلی، آسایش و شادابی روحی و تعالی معنوی همکاران، مرام اخلاقی ما است.
 7. رعایت حریم خصوصی همکاران و حمایت سیستمی از حریم خصوصی آنان خصلت سازمانی ما است.
 8. رعایت تناسب بین مسئولیت ‏ها، اختیارات و امکانات از بارزترین مصادیق انصاف در حرفه است.
 9. مواجهه صادقانه و صریح با کارکنان و پاسخگویی به آنان، توجه و اهمیت دادن به دیدگاه کارکنان را لازمه ماندگاری و پایداری گروه بزرگ و صمیمی اتحادیه می‌دانیم.
 10. برخورداری از حقوق عادلانه و متناسب با بازار کار، حق کارکنان است و ما خود را متعهد به تأمین امنیت معیشتی کارکنان در جهت ارتقای آن در همه سطوح می‌دانیم.
 11. قدردانی از حُسن همکاری کارکنان، آگاهی بخشی و دادن فرصت تغییر رفتار برای همکارانی که در فعالیت حرفه‌ای و رفتار خود کوتاهی دارند، دو مبنای اخلاقی نظام جامع پاداش و تنبیه است.
 12. تصحیح و تسهیل ارتباط منابع انسانی با مدیران و ترویج الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر اقتدار و توأم با صمیمیت وظیفه ما است.

 

رقبا

رقبا همچون شریکان ما در صنعت هستند و توسعه حرفه‌ای و پیشرفت جامعه در گرو همکاری و رقابت سالم و اخلاقی با آنان است. بر پای‏بندی به رعایت حقوق رقبا به عنوان ضامن سلامت در رقابت، هم‌سوگند می‏شویم.

 

خط‌ مشی اخلاقی اتحادیه در قبال تشکل های موازی (خط‌ مشی رقابت اخلاقی)

 1. ما به تعامل برد – برد با تشکل های موازی بر اساس حفظ حقوق مصرف‏ کنندگان، پای‏بند هستیم و از هرگونه ضرررسانی به تشکل های موازی  در همه فعالیت‌های حرفه‌ای مانند مذاکرات تجاری، تبلیغات و… پرهیز می‏کنیم.
 2. احترام به کرامت منابع انسانی تشکل های موازی  و حفظ آن و پرهیز از غیبت و بدگویی نسبت به تشکل های موازی ، مشی اخلاقی ما است.
 3. تلاش در جهت توسعه فرهنگ رقابت سالم و رقابتی کردن محیط کسب‏ وکار و اجتناب از هر فعالیت رقابت‏ گریز، تعهد حرفه‌ای و اخلاقی ما است. تلاش برای به دست آوردن جایگاه مرجع در صنعت، مادامی که بر شایستگی حرفه‌ای باشد، محیط رقابتی را رونق می‏دهد.
 4. پای‏بندی به شفافیت و قانون‌پذیری و پرهیز از هرگونه ارتباط دوگانه با منابع انسانی تشکل های موازی ، اساس تعامل حرفه‌ای ما با تشکل های موازی  است.
 5. حفظ حریم شخصی تشکل های موازی ، پرهیز از دستیابی به اطلاعات محرمانه آنان و صیانت از اسرار آنان در چارچوب قوانین، خصلت ما است.
 6. رفتار غیراخلاقی را با تعهد اخلاقی پاسخ می‌دهیم و تعامل در جهت هم ‏افزایی به منظور ایجاد ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مدیریت تهدید در جهت حفظ منافع ملی و حقوق مصرف‏ کننده، تشویق تشکل های موازی  به رعایت اخلاق حرفه‌ای و یاری کردن آنها در ارتقاء سلامت اخلاقی مرام ما است.
 7. قانون‌پذیری و پای‌بندی به تعهدات دوجانبه و مواجهه صادقانه، صریح و شفاف با تشکل های موازی  خصلت سازمانی ما است.

 

منافع ملی و شهروندان

اتحادیه به عنوان شهروند مسئولیت ‏پذیر، بر تعهدات اجتماعی خود در قبال همسایه‏ ها، شهروندان و منافع ملی تأکید دارد. پیشرفت ایران اسلامی و توسعه پایدار جامعه، هدف فعالیت حرفه‌ای و ترسیم‏ کننده فعالیت‏های اجتماعی ما است.

 

خط مشی اخلاقی اتحادیه در قبال شهروندان و منافع ملی

 1. رعایت حسن هم جواری و احترام به حقوق همسایه‏ ها، مانند حق حریم خصوصی، حفظ آسایش و آرامش روانی، حساسیت نسبت به منافع مالی و معنوی همسایه‌ها و امانت داری نسبت به اموال آنان، رازداری و پاسخگویی در قبال آنان اساس تعامل ما با همسایه‏ ها است.
 2. منافع ملی و آسایش شهروندان، محور اصلی فعالیت‌های حرفه‌ای ما به هنگام مشارکت در اشتغال‏ آفرینی بارور، تولید کالا و ارائه خدمات است. رعایت عدالت اجتماعی در ارائه فرصت‏ های اشتغال و ایجاد فرصت بهره‏ مندی شهروندان از کالا و خدمات، از مهم‌ترین ارزشهای اخلاقی اتحادیه است.
 3. پیشگامی در امور خیریه و یاری رساندن به نیازمندان، به‏ ویژه در شرایط بحرانی و مشارکت در ارتقاء سطح رفاه عمومی جامعه، وظیفه اخلاقی ما است.
 4. اعتماد به مردم، پاسخگویی در برابر انتقادها و چالش‏ های شهروندان، توجه به دیدگاه‏ های عمومی و مواجهه صادقانه و صریح با رسانه‌های جمعی مرام ما است.
 5. مشارکت در ترویج فرهنگ نشاط، شادی، امیدواری و اخلاق شهروندی، از اصول مسئولیت‏ های اجتماعی ما است.
 6. مشارکت در ارتقاء استانداردهای مرتبط با صنعت و ارتقاء کیفیت محصول با هدف افزایش دوام محصولات، صرفه‏ جویی در استفاده از منابع و پرهیز از اسراف منابع موجود را وظیفه خود در حفظ منافع ملی می‌دانیم.
 7. تلاش در توسعه دانش و فناوری و ارتقاء صنعت برای رهایی از هرگونه وابستگی و دستیابی به خودکفایی را ضامن عزت ملی می‌دانیم.
 8. قانون‏ پذیری را احترام به حقوق شهروندان می‌دانیم و بر حاکمیت قانون و مقررات بر همه شئون حرفه‌ای، به‏ویژه در ایفای حقوق و مطالبات ملی، تأکید می‏کنیم. همکاری صادقانه و اثربخش با سازمان‌های نظارتی را مشارکت در حفظ منافع ملی می‌دانیم.
 9. احترام به هنجارهای اجتماعی، ارزش‏ها و شعائر الهی مرام اخلاقی ما است.
 10. برخورداری از محیط آراسته و زیبا را به عنوان حق همسایه‏ ها و شهروندان پاس می‏داریم.
 11. بر حمایت از مراکز دانشگاهی و نهادهای فرهنگی و مشارکت در توسعه فرهنگی کشور، تأکید می‏کنیم.
 12. بر اساس شعار کسب‏وکار حلال، هرگز با افراد یا سازمان‏هایی که علیه منافع بشریت فعالیت می‏کنند، داد و ستد نخواهیم کرد.

 

تامین کنندگان و پیمانکاران

همکاری افراد و سازمان‏ هایی را که به نحوی ما را در تولید و عرضه کالا و ارائه خدمات یاری می‌کنند، ارج می‏ نهیم. تعامل سازنده با تأمین‏ کنندگان را در گرو پای‏بندی به حقوق آنان، به شرح زیر می‌دانیم:

 

خط مشی اخلاقی اتحادیه در قبال تأمین‏ کنندگان و پیمانکاران

 1. مواجهه صادقانه، صریح و همراه با احترام اصیل و متقابل با تأمین‏ کنندگان، سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
 2. انصاف در عقد قرارداد، پای‏بندی به مفاد قرارداد و پرداخت به‏ موقع مطالبات، مشی ما با تأمین‏ کنندگان است.
 3. خیرخواهی، تأمین امنیت روانی، حمایت از جایگاه حرفه‌ای تأمین‏ کنندگان، دوری از هرگونه ضرررسانی، رعایت حریم خصوصی تأمین‏ کنندگان، رازداری و توجه به محرمانگی اطلاعات آنان وظیفه اخلاقی ما است.
 4. نسبت به آنچه از اموال، منابع انسانی و مالکیت معنوی تأمین‏ کنندگان، در اختیار ما است، امانت دار هستیم.
 5. تأمین‏ کنندگان، ما را همیشه نقدپذیر خواهند یافت. اطلاع‏ یابی از دیدگاه‏ ها و انتقادهای آنان و پاسخگویی به آنها، تعهد اخلاقی ما است.
 6. حمایت معنوی از تأمین‏ کنندگان، مساعدت و حسن همکاری در شرایط بحرانی و استمرار همکاری بر اساس رضایتمندی، خصلت سازمانی اتحادیه است.
 7. پیمانکاران و تأمین‏ کنندگان را در رشد اخلاق حرفه‌ای یاری خواهیم کرد.
 8. تعامل با تأمین‏ کنندگان را بر بیان دقیق و شفاف انتظارات و تعهدات طرفین بنا می‌نهیم.
 9. سرعت در انجام امور مربوط به حقوق تأمین‏ کنندگان وظیفه اخلاقی ما است.
 10. بر ایجاد فرصت‏های اطلاع ‏رسانی و شرایط عادلانه رقابت تأکید می‏کنیم.
 11. قدردانی از حسن همکاری تأمین‏ کنندگان، یک ارزش اخلاقی و خداپسندانه است.
 12. حمایت از حقوق قانونی کارکنان پیمانکاران، وظیفه انسانی ما است.
 13. برخورداری از ناظر کاردان و منصف را حق تأمین‏ کنندگان می‌دانیم و در نظارت، ارزیابی و داوری در فعالیت پیمانکاران، انصاف و ضوابط علمی و حرفه‌ای را حاکم می‌دانیم.
 14. پیش‌بینی ‏پذیری سازمان برای تأمین‏ کنندگان را ضامن حفظ حقوق آنان می‌دانیم.

 

محیط زیست

منابع طبیعی، نعمت الهی برای زیست بهتر بشر هستند. خداوند را شکر می‏گزاریم که سایر مخلوقات را مسخر انسان‌ها کرد. بر مبنای نگرش اسلامی، محیط زیست آیینه تماشای جلوه جمال الهی است. منابعی که امروز در دست ما است، به همه نسل‌ها متعلق است. با آگاهی بر تاثیر ژرف فعالیت‌های حرفه‌ای خود بر محیط زیست به‏ ویژه جنبه‏ های انسانی آن، بر حفظ محیط زیست در همه ابعاد تأکید می‌ورزیم.

 

خط مشی اخلاقی اتحادیه در حفظ محیط زیست

 1. قانون‏ پذیری و پایبندی به استانداردهای زیست محیطی، استفاده از سیستم‏ های دوستدار محیط زیست و همکاری فعالانه با سازمان‌های مرتبط با محیط زیست و تلاش برای ارتقاء استانداردها، مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی ما است.
 2. آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در منابع انسانی اتحادیه به‏ ویژه کارکنان و پیمانکاران، تشویق عمومی نسبت به فعالیت‏های زیست محیطی و ترویج فرهنگ عدم استفاده از جریان‌های برق فشار قوی در محیط زیست انسانی، وجهه اهتمام ما است.
 3. ایجاد فضای سبز در محیط پروژه‌ها و مشارکت در توسعه ملی فضای سبز را گامی در حفظ محیط زیست می‌دانیم.
 4. حمایت معنوی، مالی و علمی از دوستداران طبیعت و طرفداران حفظ محیط زیست، وظیفه اخلاقی ما است.
 5. نهادینه کردن دغدغه‌های زیست محیطی در مدیریت پروژه، توجه به اولویت پیشگیری بر درمان در معضلات مربوط به تخریب محیط زیست و تلاش مستمر برای کاهش آلایندگی محیط زیست و سرمایه‌گذاری برای مدیریت بهینه پسامدهای روغنی، نفتی، شیمیایی و انسانی، مشی اخلاقی ما است.
 6. صرفه‏ جویی در استفاده از منابع و توسعه برنامه‌های بازیافت را گامی مهم در حفظ محیط زیست می‌دانیم.

 

تعاونی ها

 اتحادیه منزلت حرفه‌ای هریک از تعاونی های گروه را ارج می‏ نهد و برای حمایت و توسعه آنها در جهت افزایش بهره‌وری و خوش‌نامی تلاش می‏کند.

 

خط مشی اخلاقی اتحادیه (مرکزی) در قبال تعاونی های زیرگروه

 1. همدلی، اعتماد متقابل، توجه به تفاوت‏ های سازمانی و مواجهه عادلانه با منافع و حقوق تعاونی ها و پرهیز از هرگونه تبعیض توزیعی و رویه‌ای در تصمیم‌گیری و اقدام، وظیفه اخلاقی ما است.
 2. ایجاد نظام یکپارچه و شفاف اطلاع‌رسانی و ارتباطات بین تعاونی ها و نیز ایجاد نظام جامع و منصفانه ارزیابی را وسیله تأمین حقوق آنها می‌دانیم.
 3. برخورداری از مدیران شایسته، حق تعاونی های عضواست و ایجاد نظام جامع و عادلانه انتصاب، پاسخ ما به این حق است.
 4. توجه و رعایت تناسب بین اختیارات و مسئولیت‏ ها را شرط انصاف و عدالت می‌دانیم.
 5. مشارکت‏ طلبی از تعاونی های گروه در سیاست‏ گذاری‌های کلان و تصمیم‌های راهبردی، وظیفه اخلاقی ما است.
 6. حمایت معنوی، حقوقی و مادی از تعاونیهای تابعه در شرایط خاص، پاسخ ما به حسن همکاری و وفاداری سازمانی آنها است.
 7. پای‌بندی به داوری منصفانه در اختلافات فی مابین و توجه به نقش گفتگوی اثربخش در حل مسائل، مشی اخلاقی ما است.
 8. ضابطه‌مند کردن هرگونه مقایسه بین تعاونیها و پرهیز از اجحاف در ارزش داوری‏ها، وظیفه اخلاقی ما است.

 

ستاد

تعاونیهای اتحادیه به عنوان اعضای یک گروه یکپارچه، برای کسب سود عادلانه همراه با مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حفظ خوش‌نامی، بر اصول اخلاقی زیر وفادارند.

 

خط‌ مشی اخلاقی تعاونی های عضودر قبال اتحادیه

 1. ما از فعالیت‏های خیرخواهانه مدیران اتحادیه قدردانی می‏کنیم و از هرگونه نگاه بدبینانه و سوء ظن دوری می‏کنیم.
 2. قانون‌پذیری مرام ما است و پایبندی به مصوبات مجمع عمومی  و مقررات اتحادیه را در فرهنگ سازمانی ، نهادینه می‏سازیم.
 3. ترویج وفاداری سازمانی و افتخار به هویت سازمانی اتحادیه، وظیفه اخلاقی و حرفه‏ای ما است.
 4. اطلاع‌رسانی شفاف، به‏ موقع و دقیق به  اتحادیه و مجمع عمومی، وظیفه اخلاقی ما است.
 5. در افزایش توان نقدپذیری، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری همه منابع انسانی ، در قبال عملکرد خود می‏کوشیم و هرگز کاستی‌ها را با فرافکنی به ستاد اتحادیه نسبت نمی‏دهیم.
 6. همه منابع اتحادیه به رسم امانت به ما سپرده شده است و در رازداری و امانتداری نسبت به استفاده بهینه از آنها کوتاهی نمی‏کنیم.