مدارک لازم جهت عضویت در سامانه اطلس :

1- آگهی روزنامه رسمی 

2- آگهی تاسیس

3- کپی کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل

4- فیش واریزی به مبلغ 10.000.000 ریال به حساب 641718206 بانک کشاورزی بنام اتحادیه تعاونی های خوراک دام، طیور و آبزیان کشور

(شماره شبا: IR36.0160.0000.0000.0641.7182.06   / شماره کارت: 6037.7070.0027.3445)

تصویر مدارک فوق را از یکی از طرق زیر به اتحادیه ارسال نمایید:

نمابر: 02166932788

واتس اپ: 09920107022