فساد در سیستم دولتی باعث شکل گیری بازارهای سیاه نهاده می شود

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه برخی عناصر دولتی عمدا در تامین نهاده خوراک دام مشکل ایجاد می کنند، گفت: برخی افراد که از وزارت جهاد رفته‌اند، با تاسیس شرکت در کنار شرکت پشتیبانی امور دام باعث فساد شده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه برخی عناصر دولتی عمدا در تامین نهاده خوراک دام مشکل ایجاد می کنند، گفت: برخی افراد که از وزارت جهاد رفته‌اند، با تاسیس شرکت در کنار شرکت پشتیبانی امور دام باعث فساد شده‌اند.

محمد جواد عسگری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مشکلات نهاده خوراک دام و طیور به ویژه شکل گیری بازار سیاه با وجود صراحت قانون برای عرضه این نهاده از کانال دولتی شکل می گیرد. مشکلات نهاده در کشور چند تا است، نخست اینکه برخی عناصر دولتی تعمدا می‌خواهند مشکل ایجاد کنند و به جای حل مشکل، عمدا در مسیر سنگ اندازی می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه منظور شما کدام نهادها است؟ گفت: مثلا یکی بانک مرکزی است، قرار بود که طی یکسال برای تامین 9.2 میلیون تن ذرت، 4.3 میلیون سویا و 6.6 میلیون تن جو ارز اختصاص دهد، اما این ارز اختصاص نیافت و یا با تاخیر و تعلل انجام شد.

 

برخی افراد که از وزارت جهاد رفته اند با تاسیس شرکت در کنار شرکت پشتیبانی امور دام باعث فساد شده‌اند

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: نکته دوم پشتیبانی امور دام به ماموریت خود به خوبی عمل نمی‌کند و شرکت‌های اقماری مشکل ایجاد می‌کنند.

وی افزود: برخی افرادی که از وزارت جهاد کشاورزی رفته‌اند، در کنار شرکت پشتیبانی امور دام کشور که یک شرکت دولتی است، یک شرکت تاسیس کرده‌اند و باعث ایجاد رانت و فساد می‌شوند و این شرکت انحصاری است، دستگاه‌های قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سیستم‌های بازرسی و نظارت کشور باید ورود کرده و به این موضوعات رسیدگی کنند.

 

فساد در سیستم دولتی باعث شکل گیری بازارهای سیاه نهاده می شود

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به اینکه گفته می شود تعدادی افراد طی سالهای اخیر در کشور اینقدر بال و پر گرفته اند که اکنون بادور زدن قانون بازار سیاه نهاده درست کرده اند و به چندین برابر قیمت می فروشند، گفت: همه اینها در سیستم دولتی است، فساد در سیستم های دولتی نهادینه شده و این عناصر فرصت طلب فضا را برای نفوذ این آدم ها هموار می‌کند.