تصویب تدوین استاندارد بین‌المللی جدید راهنمای کنترل آلودگی متقاطع در واحدهای تولید خوراک دام

پیشنهاد ایران مبنی بر تدوین یک استاندارد بین‌المللی جدید با عنوان راهنمای کنترل آلودگی متقاطع در واحدهای تولیدی خوراک دام به تصویب کمیته بین‌المللی ISO/TC293 رسید

پیشنهاد ایران مبنی بر تدوین یک استاندارد بین‌المللی جدید با عنوان راهنمای کنترل آلودگی متقاطع در واحدهای تولیدی خوراک دام بدون رای مخالف به تصویب کمیته بین‌المللی ماشین‌آلات خوراک دام ISO/TC293 رسید و مقرر شد از تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۲۰ مطابق با ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ به عنوان پروژه جدید در برنامه کاری کمیته مذکور ثبت گردد.