تسهیل در روند واردات و تامین و توزیع نهاده دامی عشایر کشور / تدارک تامین ۵۰۰ هزار تن کنسانتره و نهاده برای دام عشایر

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به تسهیل در روند واردات و تامین و توزیع نهاده دامی عشایر کشور، از تدارک تامین ۵۰۰ هزار تن کنسانتره و نهاده برای دام عشایر خبر داد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به تسهیل در روند واردات و تامین و توزیع نهاده دامی عشایر کشور، از تدارک تامین ۵۰۰ هزار تن کنسانتره و نهاده برای دام عشایر خبر داد.

شاهپور علائی‌مقدم در نشست بررسی نحوه تامین و تدارک نهاده دامی دامداران عشایری کشور با حضور مدیران کل بخش‌های مرتبط وزارت جهادکشاورزی، اظهار داشت: تعداد ۸ کارخانه و ۳۰ کارگاه تولید کنستانتره در حوزه تشکل‌های عشایری سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن کنسانتره دامی تولید می‌کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی زنجیره تولید گوشت قرمز در مناطق عشایری، گفت: برای اجرای این طرح، سالانه یک واحد درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی از محل بند ب ماده ۵۲ به صورت دائمی برای پرداخت تسهیلات به عشایر اختصاص می یابد.

علائی‌مقدم با اشاره به افزایش تولید ۴۵ هزار تنی گوشت قرمز با اجرای زنجیره تولید در طول شش سال گذشته در مناطق عشایری، گفت: تکمیل زنجیره تولید گوشت و پراکنش مناسب عرضه دام در مقاطع زمانی مختلف در اولویت کاری سازمان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه جامعه عشایری سالانه ۹ میلیون راس دام برای عرضه به بازار دارند، بر واگذاری روند تامین و واردات نهاده دامی مورد نیاز عشایر به تشکلهای عشایری تاکید کرد.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده دامی مورد نیاز عشایر، برنامه‌ریزی کوتاه و بلندمدت برای تامین جو و نهاده دامی از منابع داخلی با استفاده از ظرفیت و توانمندی تشکل‌های عشایری مورد تاکید حاضرین در این جلسه قرار گرفت.