تاثیر قیمت بالای سویا و ذرت بر بازار جهانی لیزین

ممکن است در تابستان پیش رو تهیه دانه سویا از داخل ایالات متحده دشوار باشد و بسیاری از خریداران باید به واردات دانه سویا از آمریکای جنوبی روی بیاورند. قیمت این کالا مطمئناً روی تعیین قیمت مواد غذایی دیگر تاثیر گذار است.

گزارش ذخایر غلات توسط USDA در تاریخ 31 مارس منتشر شد. این گزارش سه ماهه در مورد ذخایر دانه ای فعلی و همچنین برآوردی مبتنی بر نظرسنجی از اهداف کاشت 2021 می باشد. در حالی که از ماه اوت سال گذشته قیمت ذرت بیش از 70 درصد افزایش یافت ، قیمت سویا نیز در محدوده سودآوری برای کشاورزان قرار دارد.

 

کاهش احتمالی دانه سویای ایالات متحده در تابستان

شگفت آورترین قسمت این گزارش مربوط به سهام تولیدی مزارع بود که کاهش 41.3 درصدی را نشان می داد. ممکن است در تابستان پیش رو تهیه دانه سویا از داخل ایالات متحده دشوار باشد و بسیاری از خریداران باید به واردات دانه سویا از آمریکای جنوبی روی بیاورند. قیمت این  کالا مطمئناً روی تعیین قیمت مواد غذایی دیگر تاثیر گذار است.

 

قیمت سویا و ذرت بر قیمت لیزین تأثیر می گذارد

به دنبال انتشار این گزارش ، قیمت ذرت و سویا افزایش یافت. این افزایش قیمت به طور مستقیم بر قیمت لیزین تأثیر می گذارد. با افزایش قیمت سویا، مرغداران احتمالاً وابستگی خود را به پروتئین خام به نفع مواد افزودنی اسید آمینه کاهش می دهند. با افزایش تقاضا برای اسیدهای آمینه، تولیدکنندگان اسیدهای آمینه به دنبال یافتن تعادل بین افزایش تقاضا و بهینه سازی سود خواهند بود.

 

اگرچه منطقاً مرغداران باید همیشه هزینه خوراک خود را در اقتصادی ترین سطح موجود نگه دارند، اما این پویایی بازار که به سرعت در حال تغییر است ، برنامه ریزی برای تولید خوراکی را که هم مقرون به صرفه بوده و هم نیازهای غذایی حیوان را تامین کند، دشوار می نماید. مثالی بارز در مورد این اسیدهای آمینه، قیمت های فعلی لیزین HCl و لیزین سولفات است.

 

در حالی که قیمت هر دو محصول افزایش یافته است ، قیمت لیزین سولفات با در نظر گرفتن غلظت واقعی لیزین نسبتاً ارزان تر از لیزین HCl  است. اگر به داده های منتشر شده جهانی نگاه کنیم، می بینیم که سولفات لیزین با محاسبه تفاوت غلظت ها، تقریباً 2/13 درصد از لیزین HCl  ارزان تر است. این تفاوت ممکن است به اندازه کافی زیاد باشد تا مرغداران را مجبور به تجدید نظر در جیره های خود کند.